Alumini amb rotura de pont termic

Informació sobre la rotura de pont tèrmic RPT

Felanitx-Mallorca

Un pont termic és,quan un material deixa passar la calor o el fred,en aquest cas la finestra d’alumini,deixa passar tant de l’interior al exterior,com a l’inrevés,la temperartura.

Per solucionar aquesta pérdua d’aïllament,han dissenyat els perfils amb rotura de pont térmic.                                El perfil exterior(blau) està unit al perfil interior(vermell)per varilles de poliamida,un dels pocs productes termoplàstics autoritzats per la normativa europea UNE-EN 14024.                                 rpt

Les avantatges més importants són:

-estalvi energétic

-limitació de la condensació.Quan la temperatura exterior és molt baixa i a l’interior hi ha humitat relativa alta,es crea la condensació,i els vidres regalimen.Amb la r.p.t s’augmenta la temperatura del perfil interior i es restringeix l’aparició de  condensació.

-posibilitat de fer perfils bi-colors.El fet de fabricar els perfils interior i exterior per separat,permet juntar-los de diferent color,aixó és molt interessant quan s’ha de mantenir una estética a la façana i es vol canviar l’interior per motius de decoració…

-el cumpliment d’el Protocol de Kioto i també el Codig Técnic de la Edificació(a Espanya) que obliga que els tancaments siguin en r.p.t. en un 80 % de la geografía espanyola

.cor60.jpg

Deja un comentario